ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА АУДИОКАСЕТИ И ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ, АУДИОМОНТАЖ

Аудио формати, които можете да прехвърлите в Бо Студио:

Вдъхнете нов живот и слушайте отново записите от вашите аудиокасети и грамофонни плочи прехвърлени в цифров формат. Можете да създадете също така ваш аудио диск с индивидуална подборка от предоставените записи.

Прехвърляне от аудиокасета на диск

АУДИОКАСЕТИ

Прехвърляне от грамофонни плочи на диск

ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ

Услугите ни за аудио обработка и аудио монтаж включват:

 • цифровизация на аудиото
 • преглед на целия запис за подобряване на качеството му
 • обединяване на аудио записи от различни носители
 • разделяне на аудио записи на отделни песни / тракове
 • превръщане от един аудио формат в друг
 • подобряване на качеството на стари или повредени аудиозаписи
 • други нестандартни решения, свързани с цифровизиране и обработка на аудио
Аудиомонтаж
Аудио монтаж

Можем да създадем нов вариант от аудио записи, предоставени на различни носители:

 • аудио диск портфолио – създаване на аудиодиск с подбрани изпълнения на певец, музикант, група, оркестър или друг музикален изпълнител;
 • аудио архив – подбрани изпълнения на даден творец или музикална формация;
 • хронологичен музикален архив – проследяване на творческата кариера на музикален изпълнител или група;
 • репетиционен диск – подбрани от вас и подредени в определен ред песни или инструментали за озвучаване на детско представление, сценична изява на певци или танцьори, съчетания на спортисти или други изпълнители;
 • конкурсно участие – диск, съдържащ изпълнение, което трябва да изпратите за участие в конкурс. Ще бъде оформен с отпечатано върху него изображение по ваше желание – с текст описание, ваши координати и/или снимка;
 • обучителен диск – съдържащ упражнения за слушане или откъси от произведения с обучителна цел;
 • авторски диск – аудио CD, албум с произведения на певец или инструментален изпълнител. Може да бъде оформен с дизайнерско изображение, надписи, подходяща опаковка, книжка с текстове на песни или друга информация за изпълнителите;

Прехвърлете аудио архива в цифрови файлове, за да запазите тяхното качество и да ги споделяте с идните поколения.
Свържете се с нас.

Допълнителни услуги,
свързани с обработка на звук:

 • отделяне на звука от видео записи и оформянето му като аудио файлове или музикален диск – тази услуга можете да ползвате например, когато имате видео запис от концерт, на който сте присъствали, а искате да слушате само музиката. Друг пример е, присъствието на известен изпълнител, на сватба или друго събитие, изпълнението на който бихте искали да имате за спомен на отделен аудио диск.
 • вграждане на музика във видео – това може да се направи както с пълно изключване на основния звук, така и без премахването му (чрез наслагване). Музикалният фон често прави дори и необработения видео материал по-приятен за гледане. При професионален монтаж, вграждането на музика е задължителен художествен елемент. В някои случаи добавянето на музика е наложено от некачествен, повреден или липсващ оригинален звук от събитието. Кинофилмите са пример за видео, което най-често е заснето без звук, поради естеството на технологията на снимане.
 • забавяне или забързване на аудиозаписи – прави се от художествени съображения или се налага, когато основният запис по някаква причина не е с  оригиналното темпо (запис от повредени диктофони, касетофони, камери и т.н.)
Прехвърляне на плочи на диск

Свържете се с нас

Работно време

09:00 – 18.00
понеделник – петък

Контакти

телефон: 02 974 42 92 мобилен: 0884 19 45 40
Имейл: bostud@gmail.com

Адрес

София,
бул. „Андрей Сахаров“ 11,
Търговски център „Рея“,
етаж 2, офис 54